Subtraction 5

16-05-2024

vanaf dinsdag 21 mei aanstaande ( vanaf 17.00 uur)
1320ace3d63149935ae093061668c43b27c4702d.jpg

Vrije bouwkavels

Heeft u altijd al uw eigen woning willen [laten] bouwen? Dan kan één van de nog beschikbare kavels de plek worden om uw droom te verwezenlijken.

Kijk op de website voor meer informatie over de nog beschikbare bouwkavels, de ligging, de grootte en de prijzen. U vindt er ook informatie over het beeldkwaliteitsplan.

 

Heeft u een bouwkavel uitgekozen?

Wanneer u interesse heeft in één of meerdere bouwkavels dan kunt u vanaf 21 mei (17.00 uur) en vóór 28 mei uw interesse kenbaar maken middels het digitale inschrijfformulier. Deze is beschikbaar in uw account vanaf 21 mei aanstaande (17.00 uur). U ontvangt dan nog een bericht van ons! 

 

Wij vragen u om uw persoonsgegevens in te vullen en de gegevens van uw partner, indien u samen wilt kopen. Alle gevraagde gegevens zijn nodig om de koop- en aannemingsovereenkomst op te maken indien u tot koop van een kavel overgaat. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving op een kavel worden ingediend. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing.

 

Procedure toewijzing

Vanaf 31 mei aanstaande worden de kavels toegewezen via een automatisch computersysteem aan de meest concrete kandidaten. Hierbij wordt gestreefd om aan iemands hoogste voorkeur tegemoet te komen.

 

Bij meerdere geïnteresseerden voor dezelfde kavel, wordt gekeken of kandidaten een financieringsverklaring hebben laten opstellen (door een erkend financieel adviseur) en hebben geüpload bij de inschrijving. Deze kandidaten krijgen voorrang bij de toewijzing.

In geval van financiering d.m.v. eigen middelen volstaat een zelf ingevulde financieringsverklaring. Het model financiele check is te downloaden via de website.

 

Wanneer bericht?

U ontvangt uiterlijk 31 mei aanstaande bericht. Wanneer aan u een zelfbouwkavel is toegewezen wordt u door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een informatief gesprek met de makelaar. In dit persoonlijk gesprek krijgt u een toelichting op het project en de zelfbouwkavel. Na dit gesprek blijft de zelfbouwkavel maximaal 10 dagen voor u gereserveerd. Binnen deze periode beslist u of u wel of niet tot aankoop van de betreffende zelfbouwkavel overgaat.

 

Wanneer aan u geen zelfbouwkavel is toegewezen ontvangt u daarover een e-mail met de mededeling dat u reservekandidaat bent (voor de bouwnummers die u heeft opgegeven). Indien er een kandidaat afvalt, wordt dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd voor de vrijgekomen zelfbouwkavel. Wij kunnen u dan ook niet berichten op welke plaats u op de reservelijst staat.

 

Interesse? Schrijf u in
als reserve kandidaat.

Alle zelfbouwkavels staan onder optie, u kunt nog
wel inschrijven als reserve kandidaat.

Interesse