Subtraction 5

27-11-2023

Goed nieuws!
1320ace3d63149935ae093061668c43b27c4702d.jpg

Goed nieuws! De nieuwe stikstofberekening is, naast de gemeente Landgraaf, inmiddels ook door de provincie Limburg akkoord bevonden. Dit betekent dat het stikstofobstakel voor Villapark Bousberg fase 3 en 4 is opgelost en de ontwikkeling hervat kan worden!

Hoe nu verder?

Op dit moment hebben wij intensief overleg met de gemeente om voor het einde van het jaar een wijzigingsplan in procedure te brengen. Voor de woningen in het plan is het nodig een correctie door te voeren in het bestemmingsplan.  De belangrijkste wijziging is het toevoegen van een voorgevelrooilijn. Dat ontbreekt namelijk bij een aantal woningen. De vrije bouwkavels vallen momenteel wel binnen het huidige bestemmingsplan.

 We verwachten in het begin van het nieuwe jaar de verkoop van de vrije bouwkavels te hervatten. Nadat het wijzigingsplan onherroepelijk is, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen voor de 23 projectmatige woningen en vervolgens ook starten met de verkoop van de projectmatige woningen.

 Hieronder een prognose van de planning:

  • Kwartaal 1 2024: verkoop 11 vrije bouwkavels
  • Kwartaal 2 2024: verkoop 23 projectmatige woningen
  • September/ oktober 2024: aanbrengen nutsvoorzieningen en bouwrijp maken
  • November/ december 2024: start bouw projectmatige woningen

Let op: Aan deze planning zijn kunnen geen rechten aan te ontlenen en is afhankelijk van verschillende factoren. Op dit moment is deze planning de best mogelijke inschatting.

 Het eerst mogelijke moment voor de start van de bouw op de vrije bouwkavels is nadat de projectlocatie bouwrijp is gemaakt.

We zijn erg blij dat we dit positieve bericht met jullie kunnen delen en volop door kunnen gaan met de ontwikkeling, realisatie en afronding van Villapark Bousberg fase 3 en 4.

Heb je vragen? Neem contact op met Boek en Offermans Makelaars Heerlen via 045-5743233 of heerlen@boek-offermans.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Villapark Bousberg fase 3 en 4

Interesse? Schrijf u in
als reserve kandidaat.

Alle zelfbouwkavels staan onder optie, u kunt nog
wel inschrijven als reserve kandidaat.

Interesse